Záruka za odsouzeného při PP

Každý měsíc se na nás obrací několik klientů se žádostí o poskytnutí záruky za odsouzeného při žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Principielně neodmítáme možnost poskytnutí záruky naším sdružením,ovšem je třeba si uvědomit,že před samotným podáním žádosti o PP a poskytnutí záruky soudu,musíme s odsouzeným minimálně několik měsíců spolupracovat,zjistit postoj odsouzeného k tr.činnosti,zajistit mu zaměstnání atd.V cca 70% případů jsme ochotni poskytnout záruku za odsouzeného,který je ve výkonu trestu poprvé.V některých,odůvodněných případech i za odsouzeného,který je vícetrestaný.
Každou žádost posuzujeme individuálně a předpokládáme spolupráci a plnou součinnost rodiny odsouzeného.
S případnými dotazy se na nás obraťte písemně,či Emailem.